dokument


dokument
dokument {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. dokumentncie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_8}}praw. {{/stl_8}}{{stl_7}}'każdy przedmiot (akt prawny, pismo, protokół zeznań, rzecz itp.), który może być wykorzys tany jako dowód prawa, stwierdzając, potwierdzając m.in. określony stosunek prawny, okoliczności, fakty jakiejś sprawy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dokument urzędowy, sądowy, ministerialny. Wydać, przedstawić, dostarczyć dokument. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'każdy przedmiot kultury materialnej (zwłaszcza w przeszłości), dostarczający wiedzy o określonej epoce; świadectwo, dowód': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dzieło encyklopedystów jest dokumentem epoki. Ruiny Pompei stanowią dokument życia codziennego w starożytności. Film tego reżysera jest niezwykle cenny jako dokument okresu gwałtownych przemian. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'druk urzędowy (w formie książeczki, kartonika itp.) wystawiony na określone nazwisko, opatrzony zdjęciem posiadacza i zawierający dane pozwalające stwierdzić jego tożsamość, np. dowód osobisty, paszport, legitymacja, prawo jazdy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Czy ma pani przy sobie jakiś dokument? Proszę dokumenty do kontroli! Kontrola dokumentów. Zabrali mu dokumenty i odstawili do aresztu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'każde pismo urzędowe, druk opatrzony odpowiednią pieczątką i podpisem; zaświadczenie, poświadczenie, decyzja, wezwanie, zawiadomienie itp.; papier' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_8}}środ. {{/stl_8}}{{stl_7}}'film dokumentalny' <łac.> {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Dokument — (lat. documentum ‚beweisende Urkunde‘; aus docere ‚lehren‘) bezeichnet: Schriftstück im Allgemeinen Urkunde im Speziellen Amtliches Dokument, eine Beleg zu einer öffentlichen oder behördlichen Angelegenheit Dokumentarische Bezugseinheit, ein… …   Deutsch Wikipedia

  • Dokument — Live album by Pips, Chips Videoclips Released 6 December 2005 Recorded 17 December 2004 …   Wikipedia

  • Dokument — Sn std. (16. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus ml. documentum, dieses aus l. documentum Beweis, eigentlich wodurch man etwas lehren, woraus man etwas schließen kann , zu l. docēre (doctum) lehren, unterrichten, nachweisen . Verb: dokumentieren;… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

  • Dokument — [Aufbauwortschatz (Rating 1500 3200)] Auch: • Urkunde • Schriftstück Bsp.: • Ein Reisepass ist ein wichtiges Dokument …   Deutsch Wörterbuch

  • Dokument — (lat.), im weitern Sinn alles, was dazu dienen kann, eine Tatsache zu beweisen; im engern Sinne soviel wie Urkunde (s. d.), beweisendes Schriftstück; daher dokumentieren, beurkunden, rechtsgültig beweisen; dokumentarisch, urkundlich beglaubigt …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Dokumént — (lat.), Urkunde, zum Beweis einer Tatsache dienendes Schriftstück; dokumentārisch, urkundlich beglaubigt; dokumentieren, beurkunden, rechtsgültig beweisen …   Kleines Konversations-Lexikon

  • dokùment — m 〈G mn nātā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}pov. isprava, povelja (ob. se čuva u arhivu) b. {{001f}}službeni papir koji se može koristiti kao dokaz ili informacija 2. {{001f}}inform. spis pohranjen na kompjuterskom hard disku u obliku jednog fajla ✧… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dokument — dokùment m <G mn nātā> DEFINICIJA 1. a. pov. isprava, povelja (ob. se čuva u arhivu) b. službeni papir koji se može koristiti kao dokaz ili informacija 2. inform. spis pohranjen na kompjuterskom hard disku u obliku jednog fajla ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • Dokument — »Urkunde, Schriftstück; Beweis«: Das Substantiv wurde im 16. Jh. aus lat. documentum »Beweis« (zu lat. docere »‹be›lehren«; vgl. ↑ dozieren) in dessen mlat. Bedeutung »beweisende Urkunde« entlehnt. Die eigentliche Bedeutung von lat. documentum… …   Das Herkunftswörterbuch

  • Dokument — Manuskript; Schriftstück; Archivale (bei Archiven); Beleg; Unterlage; Urkunde * * * Do|ku|ment [doku mɛnt], das; [e]s, e: 1. amtliches Schriftstück: Dokumente einsehen, einreichen; ein wichtiges Dokument für den Prozess. Syn.: ↑ …   Universal-Lexikon